Rhannu Ceir yn hawdd i bawb

Ein nod yw cael 100 o gerbydau trydan cymunedol yng Nghymru i aelodau eu rhannu, erbyn 2025.

Ein nod yw cael 100 o gerbydau trydan cymunedol yng Nghymru i aelodau eu rhannu, erbyn 2025.

Ymunwch â ni ar ein taith i greu rhwydwaith rhannu cerbydau trydan cymunedol fforddiadwy a hygyrch sy’n gwasanaethu Cymru gyfan, sy’n eiddo i Gymru.

lemonadepixel_eco-icons-39

I Gymru gyfan

Rydym yn creu rhwydwaith o bwyntiau gwefru fforddiadwy, dibynnadwy sy’n hawdd i ddefnyddio, ledled Cymru.

lemonadepixel_eco-icons-44

Perchnogaeth leol, rheolaeth genedlaethol

Gyda chefnogaeth TrydanNi bydd mentrau lleol a cyrff cyhoeddus yn eiddo ar eu pwyntiau gwefru eu hunain, gan greu buddion lleol ac incwm hir-dymor.

lemonadepixel_eco-icons-76

Pwerwyd gan ynni adnewyddadwy

Pan yn bosib, bydd TrydanNi yn defnyddio egni adnewyddadwy, sy’n eiddo i’r gymuned, er mwyn darparu ceir carbon isel gydag egni gwyrdd, glân a lleol.

Arhoswch mewn cysylltiad

Dilynwch ein taith wrth i ni greu rhwydwaith gwefru cerbydau trydan i Gymru sy’n eiddo i’r gymuned.

Ein partneriaid