Mae TrydaNi yn derbyn hwb ariannol sylweddol gan Lywodraeth Cymru

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Trydani a’n rhwydwaith o glybiau ceir trydan wedi derbyn hwb sylweddol gyda chyllid pwysig gan Lywodraeth Cymru, fel y cyhoeddwyd yn eu datganiad i’r wasg diweddar. Fel Cymdeithas Budd Cymunedol nad yw’n er elw, rydym wir yn falch o fod yn rhan o ddull arloesol Llywodraeth Cymru tuag at drafnidiaeth sy’n rhoi gwasanaethau yn nwylo ei defnyddwyr. Rydym yn ddiolchgar iawn i Lee Waters am roi ei ffydd yn sector clwb ceir cymunedol Cymru sydd newydd ei sefydlu.

Daw’r cyhoeddiad ar yr un pryd ag yr ydym yn dechrau’r broses o uno’r rhwydwaith car clwb TripTo Canolbarth Cymru presennol yn swyddogol i mewn i Trydani. Bydd y cyllid yn ein helpu i barhau i ehangu ein rhwydwaith o glybiau fel y gall mwy o gymunedau mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru elwa o’r cyfleustra a’r potensial i leihau carbon o gael clwb ceir. Byddwn yn gweithio’n agos gyda’n partner cyllid, Bancio Cymunedol Robert Owen, a fydd yn defnyddio rhan o’r grant i sefydlu cronfa trafnidiaeth carbon isel a fydd yn ein galluogi i barhau i lesio cerbydau mewn ffordd sy’n cadw pethau’n fforddiadwy i’n cymuned o ddefnyddwyr.

Wrth i ni ddathlu’r garreg filltir hon i Trydani, hoffem ddiolch i bawb sydd wedi gweithio’n ddiflino ac yn aml ar sail gwirfoddol llwyr, gan gynnwys pawb sy’n gysylltiedig â TripTo, Trydani a Charge Up Wales (y prosiect Ynni Cymunedol Cymru a ariennir gan y Loteri y mae Trydani’n bartnerio ag ef i ddatblygu nifer o glybiau presennol). Mae gennym lawer mwy o waith caled o’n blaenau nawr a chyfrifoldeb i lwyddo gyda’r prosiect i wasanaethu cymunedau ledled Cymru.

Edrychwn ymlaen at bostio diweddariadau pellach yn fuan wrth i ni barhau i adeiladu momentwm.

TrydaNi benefits from European cooperation

The Green Valleys CIC is a partner on the EU Interreg North-West Europe ECCO project that aims to further develop citizen and community energy across the region.

Our project partner Lochem Energie in the Netherlands has been instrumental in developing the local EV network including charge points, car clubs and various financial incentives to grow EV car use.

The Netherlands is second only to Norway in EV ownership per capita with almost 15% of new cars in 2019 being electric. This ownership uptake is undoubtedly linked to the Netherlands having the highest number of EV charge points per capita. A recent trip to the Netherlands showed just how far Wales lags behind, with multiple EV charge points being readily available at a number of public sites.

Participation in the ECCO project enables TrydaNi to tap into the advice, support and experience of the partners. Representatives of Lochem Energie have visited Wales and provided direct input into the collective ideas from the community energy sector. Lochem Energie are also on hand to advise us on the development of TrydaNi and have experienced the development of the Dutch EV charge network first hand. Understanding who will use a charge point, at which location and for how long is essential to the effective development of an EV charge network. TrydaNi can learn from the experiences in the Netherlands to help us to roll out the network in Wales.

Written by Gareth Ellis, Director of The Green Valleys CIC, for TrydaNi Chargeplace Wales Ltd.

Potential sites for EV Chargepoints in Carmarthenshire

Carmarthenshire Energy are looking for potential hosts for EV chargepoints in Carmarthenshire.

Carmarthenshire Energy will cover supply and installation costs, and all running costs other than supply of electricity. The host benefits by bringing in extra custom from electric vehicle users looking to use facilities whilst charging. Ideally the host will be looking to increase their footfall and be located in close proximity to trunk roads or other areas with high EV demand.

For more information please email gareth@ynnisirgar.org.