Sut mae’r Clwb Ceir yn gweithio?

Mae TrydaNi yn darparu cymorth ac yn cysylltu pobl i fudiadau cymunedol sy’n rhedeg ac yn rheoli clybiau ceir trydan.

Mae pob Clwb Ceir yn rheoli eu haelodaeth ac yn gyfrifol am y ceir sydd ar gael drwy System Archebu Clwb Ceir TrydaNi. Mae pob car yn cael eu gosod gyda thechnoleg fodern sy’n monitro defnydd er mwyn sicrhau bod rheiny sydd wedi archebu a thalu am geir yn gallu cael mynediad – heb ofidio am golli allweddi!

Mae’r Clybiau Ceir hyn yn mynd i’r afael â’r argyfwng costau byw. Maent yn galluogi gyrwyr cydwybodol i gael mynediad i gerbydau yn ôl yr angen, yn darparu cyfle i yrru car heb y baich ariannol o brynu a rhedeg car.

Beth yw’r gost?

Mae ffi £3 y mis i ymuno â’r aelodaeth. Mae archebu car yn costio £3.00 yr awr gyda chap o £42.00 y dydd (24 awr), a ffi archebu o £2.50.

Byddai archebu car am 2 awr a gyrru 40 milltir yn costio:

£3.00 x 2 awr = £6.00

Hefyd ffi archebu o £2.50 sy’n creu cyfanswm o £8.50.

Byddai archebu car am 25 awr a gyrru am 100 milltir, byddai hyn yn costio:

£42.00 x 1 dydd = £42.00

£3.00 x 1 awr = £3.00

Hefyd ffi archebu o £2.50 sy’n creu cyfanswm o £47.50.

Bydd pob car sydd ar gael wedi’i wefru at o leiaf 80% o’r batri, ac mae’r cyfrifoldeb i sicrhau bod y ceir yn dychwelyd i’r ganolfan gymunedol gyda 80% o wefr yn nwylo’r aelodau. Mae gwefru’r ceir yn cael ei rheoli’n annibynnol gan ein haelodau, ac nid yw’n rhan o’r pris.

Pwy sy’n rheoli’r clybiau ceir hyn?

Awel Aman Tawe – Amman Clwb Ceir (SA18 1NB)

Ynni Sir Gâr – Dinefwr Clwb Ceir (SA20 0AW)

TripTo – Llandod Clwb Ceir (LD1 5DY)

Kilgetty Community Centre – Cilgeti Clwb Ceir (SA68 0YA)

Sut ydw i'n ymuno ac yn defnyddio’r Clybiau Ceir?

Cam un

Llenwch ffurflen gofrestru TrydaNi.

Mae hyn yn galluogi ni gyflawni gwiriadau diogelwch er mwyn bodloni telerau ac amodau darparwyr ein hyswiriant.

Cam dau

Unwaith i chi gael eich gwirio, byddwch yn derbyn e-bost gennym ni i greu eich cyfrinair.

Lawrlwythwch Ap Clwb Ceir TrydaNi.

Apple | Android

Cam tri

Mewngofnodwch i’ch cyfrif, ychwanegwch eich dull talu a dewiswch y nifer o gredydau hoffech chi gael. Wedyn archebwch gar ar y diwrnod(au) hoffech chi ei ddefnyddio.

Casglwch eich car o’r ganolfan penodedig, a mwynhewch!

Beth os nad ydw i wedi gyrru car trydan o’r blaen?

Peidiwch â phryderi, mae cymorth ar gael.

Holwch unrhyw gydlynydd clybiau ceir am gymorth ar sut i wefru’r ceir a lleoliad y pwyntiau gwefru agos.

Does yna ddim Clwb Ceir yn fy ardal, ac hoffwn i ddechrau un.

Os oes gennych chi o leiaf 15 person sydd â diddordeb, wedyn fedrwn ni helpu chi ddechrau eich Clwb Ceir eich hunain.