Yn dilyn ein hymgyrch cyllido torfol llwyddiannus, a chefnogaeth dros 120 o gefnogwyr, rydym nawr yn gweithio gyda nifer o gymunedau ledled Cymru.

451232557-huge

Rhagor o bwyntiau gwefru cyflym iawn

Gwnaeth rhai o’r sylwadau o’m hymgyrch cyllido torfol ddatgelu bod yna angen am ragor o bwyntiau gwefru cyflym iawn yn nghanolbarth Cymru. Rydym wedi ymateb drwy weithio gyda ein partneriaid yn Open Newtown ac arbenigwyr lleol ym maes cerbydau trydan i ddod o hyd i safleoedd posib.

Rydym nawr yn datblygu cytundebau cyfreithiol ac yn trafod gyda pherchnogion tir a chyflenwyr. Rydym yn gobeithio dechrau gosod unwaith i’r cyfnod clo godi.

D-YnAxsXUAIxJtd

CEL Xcel Bowl

Dyma un o’r pwyntiau gwefru cyntaf i ni osod, ac rydym yn bwriadu ei ychwanegu at y rhwydwaith TrydanNi cyn bo hir.

Cyfeiriad:
Xcel Bowl
Caerfyrddin
SA31 3BP
salemmemorialhallcropped

Neuadd Goffa Salem

Gwnaeth cronfa cymunedol o dyrbin gwynt Ynni Sir Gâr yn Rhydygwydd dalu am bwynt gwefru, batri a system solar ar Neuadd Goffa Salem.

Mae’r gwefrwr 3kW am ddim i’w ddefnyddio, ac yn defnyddio trydan sy’n cael ei gynhyrchu gan y paneli solar a’i storio yn y bateri.

Clwbiau Ceir Trydan Cymunedol

Rydym hefyd yn gweithio ar y syniad o greu clwbiau ceir trydan cymunedol drwy gydol Cymru. Y gobaith yw creu newid sylweddol yn ein cyswllt seicolegol gyda pherchongaeth car, fel ein bod yn ystyried car i fod yn adnodd cymunedol i’w rannu, yn hytrach na rhywbeth i’w berchen.

Oes gennych chi syniad am bwynt gwefru? Os felly…