Ffurflen Gais Aelodaeth Clwb Ceir

Barod i ymuno? Os ydych chi wedi siarad â Chydlynydd Clwb Ceir lleol ac wedi darllen ein Telerau ac Amodau, llenwch y Ffurflen Gais am Aelodaeth isod. Ein nod yw prosesu pob cais o fewn 48 awr.

Pwy all ymuno?

Os ydych:

  • Bod â dyfais sydd wedi’i chysylltu â’r rhyngrwyd
  • Yn 25 oed o leiaf
  • Wedi dal trwydded yrru ddilys, lân am o leiaf 2 flynedd

Sylwch y cynhelir gwiriadau diogelwch pellach ar eich trwydded yrru cyn y gellir eich derbyn, trwy ddefnyddio Codau Gwirio Trwydded Yrru. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael eich Cod Gwirio Trwydded Yrru.

Sylwch - byddwch yn gallu archebu ceir o unrhyw un o'r Clybiau Ceir hyn, ond y Clwb Ceir hwn fydd eich prif bwynt cyswllt. Gwiriwch gyda'ch Cydlynydd lleol yn gyntaf cyn archebu ceir o leoliadau eraill gan mai dim ond yn ôl i'r Clwb Ceir lleol y gellir eu dychwelyd.
Gofynnir i aelodau 71 oed a throsodd ddarparu lluniau o flaen a chefn eu Trwydded Yrru i’w rhoi i’n cwmni yswiriant.
Am fanylion ar sut i gael Cod Gwirio Trwydded Yrru, cliciwch yma.