Cyfryngau Cymdeithasol

Cyfryngau Cymdeithasol

Ein Hymgyrch Cyllido Torfol

Ein Hymgyrch Cyllido Torfol

Mae aelodau o Ynni Cymunedol Cymru wedi bod yn gyrru cerbydau trydan ers blynyddoedd, ac wedi cael digon ar y rhwystrau.

Dachreuom ni osod pwyntiau gwefru ond nid ar y raddfa oedd angen. Rydym wedi creu’r cwmni hwn er mwyn casglu ein hymdrechion ynghyd i greu datrysiad dwyieithiog sydd yn eiddo i bobl leol. Byddwn yn cyflogi yn lleol gan sicrhau bod swyddi i bobl leol wrth osod a chynnal pwyntiau gwefru. Rydym yn hynod o awyddus i osod pwyntiau gwefru cyflym iawn ar hyd canolbarth Cymru a darparu pwyntiau gwefru cyflym i gymunedau heb barcio oddi ar yr heol. (40% o dai Cymru)

Cefnogwch a gallwn enwi pwyntiau gwefru ar ôl ein buddsoddwyr!

Bydd y £50,000 hwn yn ein galluogi ni i gadarnhau safleoedd a gosod pwyntiau gwefru eleni.